SensATMO

Vzdálené monitorování náklonu stěn stavebních jam

Žijeme v době nedostatku odborných pracovních sil, nedostatku základních materiálů, rostoucích cen a potřeby zvyšování kvality produktů. Chceme-li držet krok s dobou a přežít, potřebujeme k dobrému rozhodování monitorovat vzácné zdroje a naše výkony

Environment_1a.jpg

Znečištěníí ovzduší na stavbách se projevuje především velkým množstvím polétavého prachu (PM10 a PM2,5). Tyto malé částice mohou proniknout hluboko do plic těch, kteří ho vdechují a výsledkem může být celá řada závažných zdravotních komplikací. ČR patří v EU mezi země s nejvyšší úmrtností způsobenou znečištěním ovzduší.


Dashboard_small.jpg

Monitorování těchto veličin jako pasivní prvek ochrany, je velmi důležité neboť nás informuje o stavu, kterému jsou zaměstnanci na stavbě a lidé žijící v okolí vystavováni. Umožňuje nám provádět příslušné kroky k jejich ochraně, a mít důkazní materiál pro případné stížnosti veřejnosti a úřadů. Současně se jedná o přístup, který Vaši zaměstnanci, lidé žijící v okolí staveniště i úřady ocení kladně a s respektem vůči Vaši společnosti

Vzdálené envinromentální monitorování stavenišť umožní zjišťovat stav kvality ovzduší, monitorovat hlukovou zátěž a vibrace v okolí staveniště či jiné potřebné veličiny za účelem zvýšení bezpečnosti a minimalizování vedlejších projevů stavebních prací. V instalaci lze použít zařízení provádějící měření a odesílání naměřených dat prostřednictvím technologie LPWAN (Low Power Wide Area Network). Zařízení je napájeno bateriemi o životnosti od 6 měsíců do 4 let dle četnosti odesílaných dat.

Řešení se provádějí na míru dle potřeb zákazníka za účelem maximalizování úspor a zamezení časových prostojů a ztrát.

Data směřují po zabezpečeném datovém kanálu do cloudového úložiště, kde jsou dle potřeby zpracována. Nastavit lze automatické alarmy např. při překročení předem stanovených mezních hodnot či zjišťovat korelace naměřených hodnot s dalšími měřenými veličinami (otřesy v okolí, teplota, atmosférický tlak a jiné). Na uživatelském portálu lze následně zobrazit průběh dat v čase.Environment_2a.jpg

Výhody používání systému:

 • Nízká počáteční investice
 • Nízká měsíční platba za monitorování jednoho sila
 • Úspora na personálních nákladech
 • Úspora nákladů za energie a pohonné hmoty
 • Úspora na netechnických ztrátách
 • Kontinuální upgrade systému
 • Bezplatné ukládání měřených dat po dobu 1 roku
 • Využití bezdrátové komunikace NB-IoT s pokrytím 98% území ČR
 • Využití technologie průmyslového internetu věcí (IIoT) v rámci Průmysl 4.0

Why us?

 • Savings

  Our solution will bring you a significant saving of time and money. With remote monitoring, the need for a physical visit to the measurement site is significantly reduced. By knowing the measured values, you will find out the efficiency of your work and minimize losses. 
 • Professionalism

  We will carefully consider your needs and propose an optimal solution by choosing suitable sensors and their appropriate installation. We will check your requirements, and we will also analyze the possibility of measuring other values that may be relevant in your work.
 • Trust

  We treat you fairly for yours and ours saisfaction. A mutual trust is an important feature in long-term cooperation, which is a must for remote monitoring solutions.
 • Long-term service

  We listen to you to offer a product according to your goals and plans so that you can monitor all your installations under one solution. A constant upgrade of the system throughout its lifetime is a matter of course.

Appointment

Make an appointment with an expert advisor nowCONTACT US

News

 • TECHAGRO 2024

  27. 3. 2024

  With joy, we announce that our company will participate in the prestigious international agricultural technology fair - TECHAGRO 2024. This significant trade fair will take place at the Brno Exhibition Center (BVV) in Brno from April 7th to April 11th, 2024.

 • REST API | Unified Cloud Sensors

  3. 11. 2023

  The REST API is an interface that allows the connection between various applications and systems through the internet. It provides a unified and standardized interface for communication between applications and enables access to data and functions through the HTTP web protocol.

 • SensWEIGHT.eu / New web presentation

  21. 7. 2023

  The new SensoWeight remote monitoring solution. More in the web presentation and/or section SOLUTIONS

Archív

Fields of application