SensGREEN

Vzdálené monitorování zelených střech a stěn

Žijeme v době nedostatku odborných pracovních sil, nedostatku základních materiálů, rostoucích cen a potřeby zvyšování kvality produktů. Chceme-li držet krok s dobou a přežít, potřebujeme k dobrému rozhodování monitorovat vzácné zdroje a naše výkony

GREEN_1A.jpg

MONGREEN je systém vzdáleného monitorování speciálně určeného pro zelené stěny a střechy. Zelené stěny a střechy jsou velmi hezkým exteriérovým a interiérovým prvkem, jehož údržba je pro životnost těchto prvků zásadní. Vzdáleným monitorováním důležitých parametrů získáte informace o stavu zelené střechy a stěny, a můžete tak reagovat na potřeby těchto prvků a minimalizovat tak jejich poškození.


Dashboard_small.jpg


Znalost teploty, půdní vlhkosti či světelných podmínek, a jejich zpracování, umožňuje mít k dispozici okamžitou informaci v jakémkoli čase a dni. Získaná data z měření jsou znázorněna v přehledných grafech a tabulkách, zachycující měřené veličiny, změny obsahu v čase či korelace mezi měřenými hodnotami.


Data směřují po zabezpečeném datovém kanálu do cloudového úložiště, kde jsou dle potřeby zpracována. Nastavit lze automatické alarmy např. při překročení předem stanovených mezních hodnot či zjišťovat korelace naměřených hodnot s dalšími měřenými veličinami (otřesy v okolí, teplota, atmosférický tlak a jiné). Na uživatelském portálu lze následně zobrazit průběh dat v čase.

Výhody používání systému:

 • Nízká počáteční investice
 • Nízká měsíční platba za monitorování jednoho sila
 • Úspora na personálních nákladech
 • Úspora nákladů za energie a pohonné hmoty
 • Úspora na netechnických ztrátách
 • Kontinuální upgrade systému
 • Bezplatné ukládání měřených dat po dobu 1 roku
 • Využití bezdrátové komunikace NB-IoT s pokrytím 98% území ČR
 • Využití technologie průmyslového internetu věcí (IIoT) v rámci Průmysl 4.0Green Wall_1a.jpg

Why us?

 • Savings

  Our solution will bring you a significant saving of time and money. With remote monitoring, the need for a physical visit to the measurement site is significantly reduced. By knowing the measured values, you will find out the efficiency of your work and minimize losses. 
 • Professionalism

  We will carefully consider your needs and propose an optimal solution by choosing suitable sensors and their appropriate installation. We will check your requirements, and we will also analyze the possibility of measuring other values that may be relevant in your work.
 • Trust

  We treat you fairly for yours and ours saisfaction. A mutual trust is an important feature in long-term cooperation, which is a must for remote monitoring solutions.
 • Long-term service

  We listen to you to offer a product according to your goals and plans so that you can monitor all your installations under one solution. A constant upgrade of the system throughout its lifetime is a matter of course.

Appointment

Make an appointment with an expert advisor nowCONTACT US

News

Archív

Fields of application