Monitorování sil SensoSilo

Moderní a pokročilý monitorovací systém

Žijeme v době nedostatku odborných pracovních sil, nedostatku základních materiálů, rostoucích cen a potřeby zvyšování kvality produktů. Chceme-li držet krok s dobou a přežít, potřebujeme k dobrému rozhodování monitorovat vzácné zdroje a naše výkony.

Silo 1a.jpg

MONSIL umožňuje mít k dispozici okamžitou informaci o hmotnosti materiálu v sile a znát jeho plynulý vývoj v minulosti. Dle potřeb a možností lze monitorování dále rozšířit o senzory měřící teplotu, vlhkost, náklon, přítomnost těkavých látek případně jiné veličiny dle konkrétních potřeb. Veškeré měřené informace jsou šifrovaně a bezpečně odesílány prostřednictvím bezdrátového připojení do cloudového úložiště, čímž je umožněn přístup odkudkoli.


Dashboard_small.jpg

Získaná data z měření jsou znázorněna v přehledných grafech a tabulkách, zachycující absolutní obsah sila, změny obsahu v čase, korelace mezi měřenými hodnotami apod.

SensoSilo umožňuje také nastavení alarmu, který při mimořádných změnách v obsahu sila (dle změn v čase, rychlosti, obsahu...) inforuje o dané události prostřednictvím e-malu a SMS.


Systém je velmi rychle implementovatelný pro již měřená sila bez vzdáleného monitoringu. Přednostně platí u sil s vyhodnocovacími jednotkami SWIFT RS a DAT-400/500.

Systém je velmi rychle implementovatelný pro již měřená sila bez vzdáleného monitoringu. Přednostně platí u sil s vyhodnocovacími jednotkami SWIFT RS a DAT-400/500.Silo 2a.jpg

Výhody používání systému SensoSilo:

 • Nízká počáteční investice
 • Nízká měsíční platba za monitorování jednoho sila
 • Úspora na personálních nákladech
 • Úspora nákladů za energie a pohonné hmoty
 • Úspora na netechnických ztrátách
 • Kontinuální upgrade systému
 • Bezplatné ukládání měřených dat po dobu 1 roku
 • Využití bezdrátové komunikace NB-IoT s pokrytím 98% území ČR
 • Využití technologie průmyslového internetu věcí (IIoT) v rámci Průmysl 4.0

Why us?

 • Savings

  Our solution will bring you a significant saving of time and money. With remote monitoring, the need for a physical visit to the measurement site is significantly reduced. By knowing the measured values, you will find out the efficiency of your work and minimize losses. 
 • Professionalism

  We will carefully consider your needs and propose an optimal solution by choosing suitable sensors and their appropriate installation. We will check your requirements, and we will also analyze the possibility of measuring other values that may be relevant in your work.
 • Trust

  We treat you fairly for yours and ours saisfaction. A mutual trust is an important feature in long-term cooperation, which is a must for remote monitoring solutions.
 • Long-term service

  We listen to you to offer a product according to your goals and plans so that you can monitor all your installations under one solution. A constant upgrade of the system throughout its lifetime is a matter of course.

Appointment

Make an appointment with an expert advisor nowCONTACT US

News

Archív

Fields of application